Registreren van projecten en gewerkte uren

Projecten

Projectdefinitie

Ondernemers welke hun diensten op basis van een project leveren kunnen binnen Yoursminc een beschrijving van het project vastleggen. Door vervolgens activiteiten aan een project toe te wijzen ontstaat een vaste projectdefinitie van duur, omschrijving, budget en activiteiten.

Projectactiviteiten

Urenregistratie

Medewerkers kunnen vervolgens gewerkte uren registreren voor een bepaalde activiteit binnen een project. Hierbij kan worden gekozen om de uren per week voor per dag in te voeren.

Automatische factuurcreatie

Factureren

De binnen een project gewerkte uren kunnen vervolgens worden gebruikt voor de automatische creatie van een factuur welke vervolgens naar de klant kan worden gestuurd.
De automatisch op basis van het project gecreëerde facturen worden in ‘Concept’ status opgeslagen. Dit stelt de gebruiker in staat om de factuur eventueel aan te vullen met het doorbelasten van in het kader van het project gemaakte kosten.