Meerdere valuta

Het gebruik van meerdere valuta werd al enige tijd ondersteund en was het mogelijk om Banktransacties in een andere valuta dan de Bedrijfsvaluta in te voeren. Vanaf nu kunnen ook Uitgaven met een afwijkende valuta worden ingevoerd.

Ook in deze situatie zal het bedrag in de vreemde valuta, automatisch worden omgerekend naar de Bedrijfsvaluta, op basis van een ingevoerde wisselkoers.