Knowledge Base > Producten > Beginnen > Waarvoor dienen producten

in BeginnenProducten

Yoursminc ondersteunt het werken met producten, maar wat kan ik daar nu verder mee?

Iedere ondernemer verkoopt goederen en/of diensten. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn:

  • Bloempotten
  • Advisering
  • Schrijven van een artikel
  • Vertalen van een tekst
  • Verhuur van een server
  • Abonnement op …
  • Etc.

Tevens geldt dat op ieder van deze goederen en diensten een BTW tarief van kracht is. Het betreffende BTW tarief is afhankelijk van de soort goederen en diensten welke worden geleverd. Kijk voor een volledige specificatie hiervan opde website van de Belastingdienst.

Simpel gezegd heb je hier te maken met een Hoog of Laag tarief.

Binnen Yoursminc worden goederen en diensten vastgelegd als een ‘Product’ en de bepaling welk BTW tarief geldt voor een bepaald product, ligt vast in een ‘Producttype’.

 

Menu-optie producten

 

Een overzicht van reeds gedefinieerde producten vind je via Producten – Overzicht en voor het vastleggen van producten navigeer je Producten – Invoeren product

 

Overzicht producten

 

Het getoonde voorbeeld toont een aantal producten zoals: “Vazen en potten” en “Bloemen/Planten”. Tevens komen we nog een bijzonder soort product tegen nl een abonnement. Het voorbeeld toont een 2-tal abonnementen: “Bloemen decoratie wekelijks abonnement” en “Bloemen decoratie maandelijks abonnement”.

Voor een verder toelichting op hoe om te gaan met abonnementen zie onze website

 

Wijzigen product

 

Bij het invoeren van een product moeten we een Naam / Code, Omschrijving en een Prijs invoeren. De prijs betreft het bedrag exclusief BTW.  Tevens moet een Producttype worden geselecteerd waarmee het te hanteren BTW tarief wordt gekoppeld.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een foto van je PC te selecteren en bij het betreffende product vast te leggen.

 

Wat kun je nu vervolgens met een product binnen Yoursminc?

Aangezien je als ondernemer nu je producten gaat verkopen zou het natuurlijk handig zijn als je naar deze producten kunt refereren op het moment dat je een factuur gaat creëren voor de geleverde goederen en/of diensten.

Dit zien we nu in het volgende voorbeeld waarbij we een factuur aan het creëren zijn:

 

Gebruik van een product binnen een factuur

 

Het voorbeeld toont de invoer van een factuurregel waarbij vanuit een lijst (onder Product) het betreffende product kan worden gekozen welke je in je factuur wilt opnemen. Het voorbeeld toont tevens dat de omschrijving, de prijs en bijhorend BTW tarief wordt gekopieerd naar de factuurregel.

Je hoeft nu alleen nog maar eventueel het Aantal aan te passen indien je meerdere stuks van het product wilt factureren.

Als je nu op deze wijze je facturen invoert, ben je naderhand in staat om een overzicht op te vragen waarin je inkomsten per product worden getoond.

Je vind dit overzicht onder Producten – Overzicht – Inkomsten per product per periode

 

Inkomsten per product per periode