Knowledge Base > Facturen > Projecten > Uitgaven > Toewijzen van kosten of opbrengsten aan een project

in FacturenProjectenUitgaven

Het is vastleggen van projecten en activiteiten en het registreren van uren wordt al geruime tijd ondersteunt binnen Yoursminc.

 

Overzicht projectdefinities

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Het is nu eveneens mogelijk om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan een project, zodat daarmee eenvoudig inzage wordt verkregen in totale kosten/opbrengsten op een project.

Het toewijzen van kosten aan een project gaat als volgt:

Tijdens het invoeren van een uitgave kan voor iedere uitgaveregel gekozen worden voor het ‘uitgebreid’ invoeren van gegevens. Dit kan door op het icoon aan de linkerzijde van de regel te klikken.

 

Kies detailmodus bij vastleggen kosten

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Vervolgens kan binnen een dialoog de een toewijzing worden gedaan aan een specifieke grootboekrekening en aan een specifiek project.

 

Toewijzen van gemaakte kosten aan een project

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Als na het definitief maken van de uitgave gekozen wordt voor Meer – Bekijk journaalposten geven de gegenereerde journaalposten aan welke boekingen er zijn gedaan.

 

Bekijk de aangemaakte journaalposten

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Journaalposten toegewezen aan project

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]