Knowledge Base > Uitgaven > Terugkerende Uitgaven

in Uitgaven

Iedere ondernemer wordt geconfronteerd met terugkerende uitgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huur van een winkel- of kantoorpand, of de afrekening van een abonnement bij een hosting provider, of de huur van een parkeerplaats in een parkeergarage.

Om te voorkomen dat je iedere maand deze uitgaven opnieuw zou moeten invoeren, kun je gebruik maken van de functie Terugkerende Uitgaven. Deze functie zorgt ervoor dat volgens een bepaalde instelling de Uitgave zal worden gecreëerd binnen je administratie en op deze wijze ‘Terugkeert’, zonder dat je de Uitgave telkens handmatig moet invoeren.

Ga hiervoor naar de pagina Overzicht Uitgaven en selecteer de Uitgave welke je als ‘Terugkerend’ wilt kenmerken. In de nu geopende Uitgave vind je aan de rechterzijde van de pagina

[heading2 heading_text=”Terugkerende Uitgaven” pitch_text=”Terugkerende Uitgaven” separator=”false”][/heading2]

Bovenstaand voorbeeld toont het kader Terugkerend, waarin kan worden aangegeven volgens welke frequentie de Uitgave zou moeten terugkeren.

In het voorbeeld is opgegeven:

  • De Uitgave keert iedere maand terug
  • Te beginnen op 15-02-2017
  • Het maximaal aantal malen dat we de Uitgave willen laten terugkeren is 24
  • De status welke de Uitgave moet krijgen nadat deze is teruggekeerd is Definitief, hetgeen betekent dat de verwerking van de Uitgave binnen het Grootboek automatisch zal plaatsvinden

De mogelijkheden nader bekeken

Als we het kader Terugkerend nader bekijken, zien we het volgende:

[heading2 heading_text=”Terugkerende Uitgaven” pitch_text=”Terugkerende Uitgaven” separator=”false”][/heading2]

Niet terugkerend

Dit is de ‘standaard’ situatie. Indien er voor de betreffende Uitgave een instelling bestaat en je kiest voor Niet terugkerend, dan worden de bestaande instellingen verwijderd en zal de betreffende Uitgave niet meer terugkeren

Maandelijks

De Uitgave keert maandelijks terug

Ieder kwartaal

De Uitgave keert ieder kwartaal terug

Jaarlijks

De Uitgave keert ieder jaar terug

Dagelijks

De Uitgave keert dagelijks terug

Op het moment dat je hiervoor kiest, kun je eveneens aangeven om de hoeveel dagen de Uitgave terugkeert.

[heading2 heading_text=”Terugkerende Uitgaven” pitch_text=”Terugkerende Uitgaven” separator=”false”][/heading2]

 

Bovenstaand voorbeeld toont dat de Uitgave iedere 7 dagen terugkeert.

Max aantal Uitgaven

Het aantal keren dat de Uitgave terugkeert. Hanteer deze waarde om te voorkomen dat de Uitgave tot in lengte van jaren terugkeert en zo in zekere zin ‘op hol slaat’.

Startdatum

De datum vanaf waarvan de Uitgave voor de eerste keer zal terugkeren

Status terugkerende Uitgave

Hier kun je aangeven met welke status de Uitgave zal moeten terugkeren binnen de administratie. Indien je hier bijvoorbeeld voor Definitief zou kiezen, zal de Uitgave automatisch binnen het Grootboek worden verwerkt nadat deze in de administratie is gecreëerd.