Knowledge Base > Rapportages > Rapportage – Kolommenbalans

in Rapportages

De Kolommenbalans bevat per Grootboekrekening een 4-tal kolommen:

Beginbalans

Deze kolom bevat de beginbalans van het betreffende boekjaar

 • Debet – Debet bedrag Beginbalans
 • Credit – Credit bedrag Beginbalans

Saldibalans

Deze kolom bevat het totaal van de Beginbalans + de in het betreffende jaar geboekte bedragen

 • Debet – Debet bedrag
 • Credit – Credit bedrag

Eindbalans

Deze kolom bevat het gesaldeerd totaal van de Saldibalans

 • Debet – Debet bedrag
 • Credit – Credit bedrag

Resultaat

Deze kolom bevat de totalen van de ‘Omzet’ en ‘Kosten’ rekeningen

 • Debet – Debet bedrag
 • Credit – Credit bedrag

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

 • pdf – Adobe PDF ®
 • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
 • xls – MS Excel 2003 ®
 • csv – Komma gescheiden
 • xlsx – MS Excel 2010 ®
 • Jaar: Selecteer het gewenste boekjaar

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Proefbalans

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage