Knowledge Base > Rapportages > Rapportage – Producten

in Rapportages

Deze rapportage geeft een overzicht van alle Producten en Diensten.

Het overzicht bestaat uit een 3-tal kolommen:

  • Code – Product code waarmee je het Product identificeert
  • Product – Product omschrijving
  • Type – Product type omschrijving

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

  • pdf – Adobe PDF ®
  • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
  • xls – MS Excel 2003 ®
  • csv – Komma gescheiden
  • xlsx – MS Excel 2010 ®

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Producten

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage