Knowledge Base > Rapportages > Rapportage – Ouderdomsanalyse debiteuren

in Rapportages

Deze rapportage geeft een overzicht van alle openstaande posten Debiteuren, oftewel de nog niet betaalde facturen per Contact. Het rapport toont hoelang de diverse posten open staan.

Het overzicht bestaat uit een 4-tal kolommen:

 • Contact – Naam van de Debiteur
 • < 15 dagen – Openstaande posten niet ouder dan 15 dagen
 • 16 <> 30 – Openstaande posten tussen de 16 en 30 dagen
 • > 30 dagen – Openstaande posten ouder dan 30 dagen
 • Balans – Het totaal van de openstaande posten

Parameters

Selecteer het gewenste output formaat:

 • pdf – Adobe PDF ®
 • rtf – Rich Tekst Format – bijv Wordpad ®
 • xls – MS Excel 2003 ®
 • csv – Komma gescheiden
 • xlsx – MS Excel 2010 ®
 • Jaar: Selecteer het gewenste boekjaar
 • Start periode: Selecteer de gewenste ‘Start’ periode voor de rapportage. Indien deze leeg wordt gelaten wordt periode 1 gehanteerd.
 • Eind periode: Selecteer de gewenste ‘Eind periode voor de rapportage. Indien deze leeg wordt gelaten wordt periode 12 gehanteerd.

Na het selecteren van de gewenste parameters druk je op de knop [Toon rapport], waarna de rapportage wordt gecreëerd.

Voorbeeld van de rapportage

Ouderdomsanalyse debiteuren

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Door met de cursor naar de rechter onderkant van het rapport te navigeren verschijnt de volgende (of soortgelijke control)

Rapportage bediening

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Van links naar rechts voorziet deze in:

·      Volledig minimaliseren van het rapport

·      Volledig tonen van het rapport

·      Zoom uit

·      Zoom in

·      Opslaan van de rapportage

·      Afdrukken van de rapportage