Knowledge Base > Voorkeuren > Producttype voorkeuren

in Voorkeuren

Onder de menu-optie Voorkeuren – Producttypen kunt u zorgen voor de juiste koppeling tussen de diverse producttypen en het te hanteren BTW Tarief.

Bij de initiële inrichting van uw administratie zijn een 3-tal producttypen gecreëerd.

Voorkeuren - Producttypes - 1

Voorkeuren - Producttypes - 2