Knowledge Base > België > Kostencategorieën > Kostencategorieën – in België gevestigde onderneming

in BelgiëKostencategorieën

Dit artikel beschrijft de bijzonderheden van het werken met Kostencategorieën voor een in België gevestigde onderneming. Kijk voor een algemene uitleg van het werken met Kostencategorieën binnen de administratie in Het gebruik van Kostencategorieën 

Indien een Belgische variant van de administratie is gecreëerd en we kijken op de pagina Kostencategorie (Diverse – Voorkeuren – Kostencategorie) dan zien o.a. de volgende Kostencategorieën:

[heading2 heading_text=”Overzicht Kostencategorieën” pitch_text=”Overzicht Kostencategorieën” separator=”false”][/heading2]

Wat hierbij opvalt zijn de kolommen ‘% BTW aftrekbaar’ en ‘Klasse’

% BTW aftrekbaar

Het percentage Btw dat aftrekbaar is. In het voorbeeld van Kostencategorie ‘PARKING’ is het percentage aftrekbaarheid 50%. Dit betekent dat bij het boeken van kosten op deze categorie, slechts 50% van het btw-bedrag als ‘aftrekbaar’ wordt geboekt.

Klasse

De klasse geeft aan in welke situatie het betreffende percentage aftrekbaarheid van toepassing is. We onderscheiden hierbij de volgende klassen:

1. Handelsgoederen (HG) goederen bestemd voor verwerking of doorverkoop
2. Diensten en diverse goederen (DG) – diensten en goederen die niet afgeschreven moeten worden
3. Investeringen (AC) – Activa, af te schrijven goederen

Onderhouden % Btw aftrekbaarheid

Het kan voorkomen dat de inspecteur der Belastingen na een controle een afwijkende percentage afspreekt met de ondernemer. In deze situatie kan het percentage aftrekbaarheid worden aangepast door de klikken op het icoon ‘Details’ aan de linkerzijde van de pagina.

[heading2 heading_text=”Onderhouden % Btw aftrekbaarheid” pitch_text=”Onderhouden % Btw aftrekbaarheid” separator=”false”][/heading2]

Buiten de toegewezen Grootboekrekening, kunnen we hier het percentage aftrekbaarheid aanpassen, door bijvoorbeeld een nieuwe rij toe te voegen ([Voeg rij toe]), waarbij in de kolom ‘Vanaf datum’ moet worden aangegeven de datum waarop het afwijkende percentage zou moeten gaan gelden.

Het boeken van kosten

Het volgende voorbeeld toont het boeken van ‘Parkeerkosten’, waarbij we kunnen zien hoe deze uiteindelijk binnen het Grootboek worden verwerkt.

[heading2 heading_text=”Het boeken van kosten” pitch_text=”Het boeken van kosten” separator=”false”][/heading2]

Bovenstaand voorbeeld toont het boeken van het gebruik van de parking voor 1 dag à €22,00 voor een hele dag. De kosten zijn toegewezen aan Kostencategorie ‘parking’.

Indien er nu na het ‘Definitief’ maken van de Uitgave kiezen voor Meer – Toon Journaalposten, zien we op welke wijze de boeking binnen het Grootboek werd verwerkt.

[heading2 heading_text=”Het boeken van kosten” pitch_text=”Het boeken van kosten” separator=”false”][/heading2]

Bovenstaand voorbeeld toont dat slechts 50% van het oorspronkelijk btw-bedrag van €4,62 n.l. €2,31werd geboekt op rekening 411000 – Terug te vorderen btw. De overige 50% wordt vervolgens als kosten geboekt op rekening 611341 – parking. Het bedrag €24,31 in dit voorbeeld bevat dus naast de €22,00 aan kosten, eveneens het bedrag €2,31 zijnde het restant bedrag 50% btw.