Knowledge Base > Grootboek > Beginnen > Invoeren van de beginbalans

in BeginnenGrootboek

Als je met je administratie in Yoursminc begint heb je wellicht al enige tijd je onderneming lopen en misschien zelfs je aadministratie in een ander boekhoudsysteem ingevoerd, of wellicht volledig uitbesteed aan je boekhouder of accountant.

Je kunt nu de ‘beginstand’ van je onderneming in Yoursminc invoeren m.b.v. de beginbalans, waarmee je vastlegt zaken als hoeveel je voorraad waard is en welke investeringen je bijvoorbeeld in je inventaris hebt gedaan en hoeveel geld je op je bank hebt staan. Tevens kun je hier ook de schulden bij je leveranciers en je vorderingen op je klanten invoeren.

Overigens, ook al noemen we dit de beginbalans, je kunt de beginbalans voor een boekjaar eigenlijk op ieder willekeurig moment gedurende het boekjaar invoeren, zolang je dit maar doet voordat je het boekjaar gaat afsluiten.

Het meest voor de hand ligt overigens wel dat je dit aan het begin doet van je boekjaar.

Ga hiervoor naar de menuoptie Financieel – Beginbalans

Boven in de pagina zal je zien dat hier automatisch het huidige boekjaar is geselecteerd, vervolgens moet je hier het dagboek kiezen waarin je wilt dat de beginbalans geboekt wordt.

Selecteer een dagboek voor de Beginbalans

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

In dit voorbeeld zie je dat hiervoor dagboek ‘Beginbalans 2014’ met als tegenrekening ‘Tussenrekening beginbalans’ is gekozen. De tegenrekening zal worden gebruikt voor het boeken van alle beginsaldi op de beginbalans.

 

Invoeren gegevens Beginbalans

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

De pagina welke vervolgens wordt getoond bevat alle rekeningen van bezit en schuld waarvoor je nu het beginsaldo kunt invoeren.

Nadat je dit gedaan hebt moet je voor de rekeningen waarvan je zeker bent dat deze het juiste saldo bevatten de rechter ‘Checkbox’ klikken en vervolgens op [Maak beginbalans definitief] drukken.  Hierna zullen automatisch de boekingen in Yoursminc worden uitgevoerd.

 

Definitief maken beginbalans

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

 

Nadat de pagina is ververst zal je zien dat de saldi voor betreffende rekeningen nu niet meer kunnen worden gewijzigd.

Voer nu op deze wijze je volledige beginbalans in.