Knowledge Base > Uitgaven > BTW Aangifte > Invoeren uitgave inclusief BTW

in BTW AangifteUitgaven

Bij het invoeren van uitgaven, zoals bijvoorbeeld een brandstof bon kan het wenselijk zijn om deze in te voeren op basis van een bedrag inclusief BTW. De uitgave module zal dan automatisch de BTW uit het bedrag halen.

Kies Prijzen "Inclusief Btw"

Ga hiervoor naar het menu – Facturen – Uitgaven – Invoeren Uitgave

Bewaar uitgave

Zorg ervoor dat onder de kop Prijzen ‘Inclusief BTW’ is geselecteerd.

In het getoonde voorbeeld zien we dat een bedrag van € 139,98 wordt ingevoerd en dat het BTW bedrag van € 24,29 is ‘uitgesplitst’.