Knowledge Base > Budgetten > Inlezen van Periodebudgetten

in Budgetten

Periodebudgetten kunnen worden ingelezen vanuit een .csv bestand met de volgende bestandindeling:

 

Kolom Formaat Verplicht Omschrijving
BUDGET ALPHANUMERIEK(20) Ja Budgetcode
YEAR NUMERIEK(4)- YYYY Ja Jaar van het Periodebudget
PERIOD NUMERIEK(2)- 99 Ja Periode van het Periodebudget
LEDGER_ACCOUNT ALPHANUMERIEK(20) Nee * Budget-Grootboekrekening
COST_CATEGORY ALPHANUMERIEK(20) Nee * Budget-Kostencategorie
PRODUCT ALPHANUMERIEK(20) Nee * Budget-Product
PROJECT ALPHANUMERIEK(20) Nee * Budget-Project
BUDGET_AMOUNT ALPHANUMERIEK(20) Ja Budgetbedrag
REMARK ALPHANUMERIEK(4000) Nee Toelichting op het budget

 

* Een van de kolommen LEDGER_ACCOUNT, COST_CATEGORY, PRODUCT of PROJECT moet van een waarde zijn voorzien. Een combinatie van meerdere kolommen is niet toegestaan.

We geven een voorbeeld van het inlezen van een .csv bestand met een aantal Periodebudgetten

 

We starten nu vanuit het menu Budgetten de optie Inlezen Periodebudgetten

 

M.b.v. de [Bestand kiezen] knop selecteren we het in te lezen .csv bestand en drukken op [Volgende]

 

In de nu getoonde pagina moeten we de kolommen vanuit het .csv bestand toewijzen.

 

Nadat alle kolommen zijn toegewezen druk je op [Volgende]

 

De getoonde pagina stelt ons in staat om te controleren of de juiste toewijzing van kolommen is gedaan. Indien de toewijzing juist is, druk op [Inlezen gegevens], is er echter sprake van een foutieve toewijzing van een van de kolommen, druk op [Vorige] om de toewijzing te corrigeren.

De getoonde pagina laat zien dat er 60 Periodebudgetten succesvol zijn ingelezen.

Druk nu op [Finish]

 

Nadat de inlees wizard is afgesloten, worden de zojuist ingelezen Periodebudgetten getoond.