Knowledge Base > Grootboek > Het rekeningschema

in Grootboek

Het rekeningschema binnen Yoursminc kan worden gevonden via Voorkeuren – Grootboekrekeningen en is gebaseerd op ‘Het stelsel van Bakker’.  Dit stelsel (bedacht door de Heer Bakker, halverwege vorige eeuw) is gebaseerd op de volgende rubrieken:

  • Rubriek 0 – Vast activa, eigen vermogen langlopend vreemd vermogen en voorzieningen
  • Rubriek 1 – Financiële rekeningen, kortlopende vorderingen en schulden
  • Rubriek 2 – Tussenrekeningen
  • Rubriek 3 – Voorraad grondstoffen en hulpmaterialen en handelsgoederen
  • Rubriek 4 – Kostenrekeningen
  • Rubriek 5 – Indirecte kosten
  • Rubriek 6 – Fabricagerekeningen / arbeid
  • Rubriek 7 – Inkoopkosten / kosten omzet
  • Rubriek 8 – Verkoopresultaten
  • Rubriek 9 – Overige resultaten

Zoek een grootboekrekening

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Het binnen Yoursminc standaard opgenomen rekeningschema bevat hier een voorbeeld van, welke in veel gevallen direct kan worden ingezet. Uiteraard kun je dit schema aanpassen indien je dit noodzakelijk acht. Wel adviseren we je dit in overleg te doen met je boekhouder / accountant als je niet zeker weet wat hier te doen.

Grootboekrekening details

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]