Knowledge Base > Grootboek > Het gebruik van Kostencategorieën

in Grootboek

Het gebruik van Kostencategorieën stelt je in staat om op basis van een bepaalde categorie kosten te boeken binnen de administratie.

Een Kostencategorie zal je toewijzen op het moment dat een Uitgave wordt ingevoerd.

Op het moment dat deze Uitgave ‘Definitief’ wordt gemaakt, zal de Kostencategorie bepalen:

  • Op welke Grootboekrekening worden de kosten binnen de administratie geboekt?
  • Welke percentage van de kosten worden daadwerkelijk als kosten geboekt? Dit heeft te maken met het feit dat De Belastingdienst niet toestaat dat alle binnen een onderneming gemaakt kosten als zodanig worden geboekt en eveneens niet toestaat dat het volledige bedrag aan Btw als ‘Terug vorderbaar’ wordt opgenomen in de Btw-aangifte.

We kijken naar het volgende voorbeeld:

Voorgedefinieerde kostencategorieën

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Een Uitgave voor het afnemen van L.P.G. wordt ingevoerd en de Kostencategorie ‘L.P.G.-personenwagens’ is toegewezen. Voor deze Kostencategorie is vastgelegd dat 50% van de Btw aftrekbaar is.

Voorgedefinieerde kostencategorieën

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

Als we kijk naar de journaalposten welke ten gevolge van het ‘Definitief’ maken van de Uitgave zijn gecreëerd, zien we:

Voorgedefinieerde kostencategorieën

[heading2 heading_text=”My Heading” pitch_text=”Additional description” separator=”false”][/heading2]

De ingevoerde Uitgave bedraagt €21,93.

21% over dit bedrag is €4,60, echter vanwege het feit dat voor kostencategorie ‘L.P.G.-personenwagens’ geldt dat slechts 50% van de Btw mag worden teruggevorderd, toont de boeking €2,30 en wordt de resterende €2,30 opgeteld bij de ‘kostenboeking’.