Knowledge Base > Facturen > BTW Aangifte > België > Creatie van een Factuur met verlegde Btw – België

in BelgiëBTW AangifteFacturen

Bij het factureren van geleverde goederen of diensten aan een klant in het buitenland binnen Europa, geldt dat de Btw verlegd moet worden. Dit houdt in dat uzelf geen Btw hoeft af te dragen, maar dat uw klant voor afdracht van de Btw moet zorgen in het land van vestiging.

Hieronder volgt een voorbeeld van geleverde bloemstukken en uitgevoerd werk door een bloemist uit Zwijndrecht – België aan een bedrijf in Rotterdam – Nederland.

Factuurontwerp

We moeten er allereerst voor zorgen dat we een Factuurontwerp gebruiken, waarop alle verplichte gegevens zin vermeld en waarop eveneens wordt aangegeven dat er sprake is van verlegde Btw.

Het getoond ontwerp bevat de vermelding van het land van vestiging, plus het Btw-nummer van uw klant. De voettekst binnen het ontwerp bevat eveneens de vermelding dat er sprake is van verlegde Btw.

We hebben dit Factuurontwerp opgeslagen met als naam ‘Verlegde Btw’.

Factuur met verlegde btw

We gaan nu een factuur creëren voor geleverde producten en diensten:

Let erop dat het Factuurontwerp is geselecteerd, dat we specifiek t.b.v. het factureren van ‘Verlegde Btw’ hebben gecreëerd:

Bij het invoeren van de factuurdetails moeten we het te hanteren Btw-tarief selecteren, zie het volgende voorbeeld:

In het getoonde voorbeeld selecteren we Btw-code 5 met als omschrijving “BE en EU – Verlegde BTW Laag tarief, Tarief: 6%” en zo doen we dit voor de overige factuurdetails. Let op dat u hier de juiste tarieven hanteert.

Uiteindelijk hebben we het volgende Factuur concept:

Het getoond voorbeeld laat zien dat het btw-bedrag €0,00 bedraagt. Op het moment dat de factuur nu ‘Definitief’ wordt gemaakt, toont de factuur eveneens de voettekstregel waarin wordt verwezen dat er sprake is van verlegde Btw.

Btw-aangifte

Kijken we nu naar hoe deze factuur is verwerkt binnen onze Btw-aangifte, dan zien we dat Vak 45 “Verkopen, BTW moet worden voldaan door de medecontractant” €1105,00 en Vak 72 “Saldo van de vorige vakken, door de staat verschuldigd” €0,00 bedraagt.

Klantenlisting

Creëren we nu ook het “Klantenlisting bestand” welke u bij iedere aangifte bij de Belastingdienst moet aanleveren dan zien we het volgende:

Het getoonde xml bestand bevat nu tevens de vermelding van het factuurbedrag – TurnOver – 1105.00 en het Btw-nummer van de betreffende debiteur (CompanyVATNumber IssuedBy)