Knowledge Base > Budgetten > Budgetten

in Budgetten

Binnen Yoursminc kunnen ondernemers grip houden op zowel kosten als opbrengsten.  De Yoursminc Budgettenadministratie voorziet in de mogelijkheid om een budget vast te leggen voor een Grootboekrekening, een Kostencategorie, een Product of een Project.

In de situatie van een ‘Kosten’ grootboekrekening, zoals bijvoorbeeld ‘4316 – Kosten drukwerk’ praten we over een budget wat we willen ‘bewaken’ en in de situatie van een ‘Opbrengst’ grootboekrekening, zoals bijvoorbeeld ‘8000 – Opbrengsten verkopen hoog tarief’ hebben we het eigenlijk over een begroting.

Jaar- en Periodebudgetten

Budgetten kunnen per jaar worden vastgelegd, waarbij het jaarbudget automatisch wordt verdeeld over de verschillende perioden binnen het boekjaar. Naderhand kunnen de periodebudgetten nog worden aangepast.

Bij het invoeren van een jaarbudget kan worden gekozen tussen een budget gebaseerd op een ingegeven bedrag of een budget gebaseerd op de werkelijke cijfers van een bepaald boekjaar. Tevens kan worden aangegeven dat een bepaald percentage moet worden vermeerderd.

Voorbeeld:

Voor het boekjaar 2019 wordt aangegeven dat het budget voor rekening ‘4250 – Autokosten’ moet worden gebaseerd op de werkelijk cijfers van het boekjaar 2018, vermeerderd met 15%.

Overigens kan ook een compleet budget worden gecreëerd op basis van een vorig budget vermeerderd met een bepaald percentage.

Invoeren van budgetten

Budgetten kunnen handmatig worden ingevoerd, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid om een budget te kopiëren van een ander eerder ingevoerd budget, eventueel vermeerderd met een gegeven percentage, of op basis van de werkelijke cijfers over een bepaald boekjaar, eventueel vermeerderd met een gegeven percentage.

Budgetten kunnen eveneens worden ingelezen vanuit een spreadsheet. Raadpleeg de documentatie voor het te hanteren formaat waaraan een spreadsheet hiervoor moet voldoen.

Beschikbare functies binnen de module Budgetten

Beheren budgetten

Met behulp van de functie ‘Beheren budgetten’ kunnen budgetten voor een boekjaar worden ingevoerd. Doordat het mogelijk is om voor een boekjaar meerdere budgetten in te voeren, kun je in principe meerdere versies van een budget hanteren.

Budgetten voor een Grootboekrekening, Kostencategorie, Product of Project

Budgetten kunnen worden vastgelegd voor een specifiek Grootboekrekening, Kostencategorie, Product of Project. De huidige versie van de Budgetteringsmodule ondersteunt niet het vastleggen van een budget voor een combinatie hiervan.

Budgetten kopiëren

Een nieuw budget kan worden ingevoerd gebaseerd op een eerder vastgelegd budget, waarbij het eveneens mogelijk is om het gekopieerde budget met een gegeven percentage te vermeerderen of te verminderen.

Budgetten baseren op werkelijke cijfers

Een nieuw budget kan worden ingevoerd gebaseerd op de werkelijke cijfers over een gegeven boekjaar. Tevens kan hierbij een percentage worden opgegeven of het budget met een gegeven percentage wordt vermeerderd of verminderd.

Budgetten importeren

Budgetten kunnen eveneens worden ingelezen vanuit een spreadsheet of csv bestand. Hiermee kunnen meerdere budgetgegevens in één keer worden ingevoerd.