Knowledge Base > Budgetten > Budgetten op Kostencategorie, Product of Project

in Budgetten

Budgetten kunnen eveneens op een Kostencategorie, Product of Project worden bewaakt. Het volgende voorbeeld toont de definitie van een Jaarbudget op Kostencategorie ‘Reclames’ en 2 Jaarbudgetten op Producten ‘Abonnement 1’ en ‘Abonnement 2’.

 

Voor Budgetten vastgelegd op een Kostencategorie, Product of Project geldt hetzelfde als Budgetten vastgelegd op en Grootboekrekening: Het ingevoerde Jaarbudget zal in gelijke delen worden verdeeld over de diverse perioden binnen de administratie (4 of 12).

Het volgende voorbeeld toont de Periode verdeling van het Jaarbudget op Product ‘Abonnement 1’: