Knowledge Base > Budgetten > Budget Overzichten

in Budgetten

De volgende overzichten zijn beschikbaar binnen de Budgettenmodule:

  • Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
  • Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
  • Kostencategorie kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
  • Kostencategorie kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
  • Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
  • Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget
  • Project kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget
  • Project kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget

Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget

Het volgende voorbeeld toont de Grootboek kolommenbalans – Werkelijkheid vs Jaarbudget

Het getoonde voorbeeld toont:

We hebben geselecteerd Budget ‘Budget 2020 1e versie’ en hebben aangegeven dat we alleen die rekeningen willen zien waarvan de Balans ongelijk is aan €0,00

  • Een afwijking van €100,00 t.o.v. het Budget voor de rekening “4220 – Onderhoud auto’s”; oftewel er was een bedrag van €100,00 gebudgetteerd, echter toont de werkelijkheid dat meer is uitgegeven dan de gebudgetteerde €100,00 zodoende kleurt de afwijking rood.
  • Een afwijking van €13.151,00 t.o.v. het Budget voor rekening “8000 – Opbrengst verkopen hoog tarief”; oftewel er was een bedrag van €15.000,00 gebudgetteerd, echter toont de werkelijkheid dat er minder is omgezet dan gebudgetteerd, zodoende kleurt de afwijking rood.

Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget

Het volgende voorbeeld toont de Product kolommenbalans – Werkelijkheid vs Periodebudget