Knowledge Base > BTW Aangifte > België > Btw-tarieven > Btw-tarieven – in België gevestigde onderneming

in BelgiëBTW AangifteBtw-tarieven

Dit artikel beschrijft de bijzonderheden van het werken met Btw-tarieven voor een in België gevestigde onderneming.

Indien een Belgische variant van de administratie is gecreëerd en we kijken op de pagina Btw-tarieven (Diverse – Voorkeuren – BTW tarieven) dan zien o.a. de volgende BTW tarieven:

[heading2 heading_text=”Overzicht Btw-tarieven” pitch_text=”Overzicht Btw-tarieven” separator=”false”][/heading2]

Het getoonde voorbeeld toont slechts 2 Btw-codes en tarieven van de in het totaal 16 codes en tarieven.

Voor iedere Btw-code is de volgende informatie beschikbaar:

Startdatum

De datum vanaf welke het Btw-tarief van kracht is.

Einddatum

De datum t/m welke het Btw-tarief van kracht is.

Toon

Moet deze Btw-code worden getoond op het moment dat we bij de invoer van een Uitgave of de creatie van een Factuur het te gebruiken Btw-tarief willen selecteren? Hiermee kan worden voorkomen dat nooit gebruikte Btw-codes voortdurend worden getoond.

Btw-vak

Het Btw-vak waarin omzet of kosten zullen worden geboekt t.b.v. de Btw-aangifte.

Classificatie

De klasse waarop het specifieke Btw-vak geldig is. We onderscheiden hierbij de volgende klassen:

  1. Handelsgoederen (HG) goederen bestemd voor verwerking of doorverkoop
  2. Diensten en diverse goederen (DG) – diensten en goederen die niet afgeschreven moeten worden
  3. Investeringen (AC) – Activa, af te schrijven goederen

Transactietype

Geeft aan of de betreffende Btw-code in geval van de aangegeven klasse, gebruikt kan worden binnen Facturen (Verkoop) en/of Uitgaven (Inkoop).

Creditnota

Geeft aan of de betreffende Btw-code in geval van een Creditnota gebruik kan worden.

Wijzigen instellingen Btw-tarief

Door op het icoon ‘Details’ aan de linkerzijde van de pagina te klikken kunnen we een Btw-tarief bewerken.

[heading2 heading_text=”Wijzigen instellingen Btw-tarief” pitch_text=”Wijzigen instellingen Btw-tarief” separator=”false”][/heading2]

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

Toon

Moet deze Btw-code worden getoond op het moment dat we bij de invoer van een Uitgave of de creatie van een Factuur het te gebruiken Btw-tarief willen selecteren? Hiermee kan worden voorkomen dat nooit gebruikte Btw-codes voortdurend worden getoond.

Te betalen Btw

Wijs de Grootboekrekening toe waarop de te betalen Btw moet worden geboekt voor de betreffende Btw-code.

Te vorderen Btw

Wijs de Grootboekrekening toe waarop de te vorderen Btw moet worden geboekt voor de betreffende Btw-code.