Knowledge Base > Budgetten > Beheren budgetten

in Budgetten

Kies uit het menu Budgetten – Beheren budgetten

De getoonde pagina is opgebouwd uit 3 secties nl:

Budgetten

Bevat een aantal specifieke kenmerken van een Budget als: Naam, Omschrijving, Status, Jaar en of het Budget al of niet gecreëerd is op basis van een kopie (Gekopieerd van) van een ander Budget. Indien het Budget is gecreëerd op basis van een ander Budget kan eveneens een percentage (Plus %) worden aangegeven waarmee het Budget moet worden vermeerderd of worden verminderd.

Budgetten per jaar

Bevat voor het binnen de sectie ‘Budgetten’ geselecteerde Budget de diverse Jaarbudgetten. Het voorbeeld toont een 3-tal Jaarbudgetten:

  1. Een budget van €1000,00 op Grootboekrekening ‘4520 – Kantoorbenodigdheden’
  2. Een budget van €322,30 op Grootboekrekening ‘8000 – Omzet verkopen hoog tarief’. Dit budget is gebaseerd op de werkelijke cijfers (Jaar werkelijkheid) over boekjaar 2018
  3. Een budget van €2500,00 op Kostencategorie ‘Reis en Verblijf’

Noot

Budgetten kunnen worden vastgelegd voor een Grootboekrekening, Kostencategorie, Product of een Project. De huidige versie van de Budgettenmodule ondersteunt nog niet het vastleggen van een budget op een combinatie van Grootboekrekening, Kostencategorie, Product of een Project.

Bij het vastleggen van een Jaarbudget gebaseerd op de werkelijke cijfers van een eerder boekjaar (Jaar werkelijkheid) kan eveneens een percentage worden opgegeven waarmee het Jaarbudget moet worden vermeerderd of verminderd.

Budgetten per periode

Bevat voor het binnen de sectie ‘Budgetten per jaar’ geselecteerde Jaarbudget de verdeling over de diverse perioden binnen het Boekjaar. Bij creatie van een nieuw Jaarbudget wordt dit gelijkmatig over de aanwezigen perioden verdeeld. Hierna is het mogelijk een Periodebudget aan te passen.

Invoeren van een nieuw Budget

Druk op knop [Toevoegen budget], waarna een nieuwe regel wordt toegevoegd. Hier gaan we het nieuwe Budget invoeren.

We voeren nu een Budgetcode en een omschrijving in.

Druk nu op de knop [Bewaar] om de Budgetdefinitie op te slaan.

We kunnen nu het Jaarbudget gaan invoeren door te drukken op [Toevoegen jaarbudget]

In boven getoond voorbeeld voeren we nu een Jaarbudget in van €15000,00 voor Grootboekrekening 8000 Opbrengst verkopen hoog tarief.

Let op:

Merk op dat we het Jaarbudget ook hadden kunnen toewijzen aan een Kostencategorie, een Product of aan een Project. Een combinatie hiervan is niet toegestaan.

Druk op [Bewaar] om het zojuist ingevoerde Jaarbudget op te slaan.

 

Na het opslaan van een nieuw ingevoerd Jaarbudget, worden automatisch Periodebudgetten gecreëerd voor alle binnen het Boekjaar aanwezige Perioden (dit kunnen er 4 of 12 zijn).

Zoals je ziet is het Jaarbudget van €15000,00 gelijkmatig over de Perioden verdeeld. Indien wenselijk, kunnen de Periodebudgetten worden aangepast.

 

In bovenstaande voorbeeld hebben we de Periodebudgetten aangepast i.v.m. een verhoogde omzetverwachting in de zomermaanden en de maand december.

Om een waarde binnen het Periodebudget aan te passen volstaat het om binnen een van de velden te klikken, waarna de waarde kan worden aangepast. Bewaar de wijzigingen door op [Bewaar] te drukken.