Knowledge Base > Facturen > Grootboek > Offertes > Algemeen > Aanmaken nieuw boekjaar

in AlgemeenFacturenGrootboekOffertes

Tegen het eind van het jaar moet het nieuw boekjaar worden gecreëerd. Alleen dan kun je facturen en uitgaven voor het nieuwe jaar boeken.

Abonnees welke dit jaar een abonnement hebben afgesloten zullen constateren dat dit boekjaar al binnen de administratie bestaat en hoeven dus niets te doen. Overigens kan het voor deze abonnees geen kwaad om vast te stellen dat de nummerreeksen t.b.v. factuur- en offertenummering correct is ingesteld. Ook dit staat in dit artikel beschreven.

Voor het aanmaken van een nieuw boekjaar ga je als volgt te werk:

Kies Menu – Diverse – Voorkeuren – Boekjaren

Hier vind je de volgende pagina

[heading2 heading_text=”Aanmaken nieuw boekjaar” pitch_text=”Aanmaken nieuw boekjaar” separator=”false”][/heading2]

Zorg ervoor dat je het nieuw te creëren boekjaar hebt geselecteerd en kies vervolgens het aantal te creëren perioden en de ‘Startmaand’ van het betreffende boekjaar.

Normaal gesproken zul je kiezen voor 12 periodes met ‘Januari’ als startmaand.

De mogelijkheid om voor ‘4 periodes’ te kiezen en een andere startmaand dan ‘Januari’ is ter ondersteuning van ondernemingen welke werken met een ‘gebroken boekjaar’, waarbij het boekjaar begint op ‘1 juli’. Een voorbeeld hiervan is een Amerikaanse onderneming. Kies hier alleen voor in overleg met je boekhouder of accountant.

Druk op de knop [Creëer boekjaar]

De pagina zal nu worden aangepast als in het volgende voorbeeld, waarbij je ziet dat de betreffende perioden zijn gecreëerd. Je zult eveneens opmerken dat er een extra periode is gecreëerd, welke geldt als ‘Correctieperiode’

[heading2 heading_text=”Aanmaken nieuw boekjaar” pitch_text=”Aanmaken nieuw boekjaar” separator=”false”][/heading2]

Nu moet je ervoor zorgen dat voor de diverse dagboeken welke je gebruikt, de nummerreeksen juist zijn ingesteld, zoals bijvoorbeeld voor je factuurnummering.

Kies menu Diverse – Financieel – Dagboeken

Kies het ‘Verkoop’ dagboek (indien je gebruik maakt van meerdere ‘Verkoop’ dagboeken, zul je dit voor ieder van deze dagboeken moeten doen)

[heading2 heading_text=”Aanmaken nieuw boekjaar” pitch_text=”Aanmaken nieuw boekjaar” separator=”false”][/heading2]

Onder de rubriek ‘Nummerreeksen facturen’ tref je nu het nieuw gecreëerde boekjaar aan (in dit voorbeeld 2017).

De instellingen van het vorige boekjaar zijn hierbij gehanteerd, zoals: ‘Jaar voorvoegsel’, ‘Maand voorvoegsel’ en ‘Handmatig’.

Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn en druk op [Bewaar] als je wijzigingen hebt gemaakt.

Indien je eveneens gebruik maakt van ‘Offertes’ zul je dezelfde controle voor de rubriek ‘Nummerreeksen offertes’ moeten uitvoeren.

Kijk voor een verdere toelichting op het inrichten van de factuurnummering in het support artikel Inrichten van de factuurnummering