De pagina rekeningoverzicht is uitgebreid met extra mogelijkheden

Als je naar de pagina rekeningoverzicht navigeert, bijvoorbeeld via menu Financieel – Bank – Rekeningoverzicht, worden nu alle transacties als zgn. ‘Kaarten’ getoond. Details van een kaart worden getoond door in de kaart te klikken met de muis.

De mogelijkheid om specifieke kaarten te zoeken, door het ingeven van een datumreeks of een bedrag-reeks, of van een bepaalde status, is nu aan de linkerzijde van de pagina opgenomen.

Tevens kunnen banktransacties direct vanuit deze pagina worden ingelezen.

Door gebruik te maken van het ‘kaarten’  of ‘overzicht’  icoon, kan gewisseld worden tussen de kaarten of het overzicht zoals je dat al gewend was, zie onderstaand voorbeeld:

Ook hier geldt dat alle details van een transactie worden getoond, door op het details  icoon te klikken.